donderdag 28 augustus 2014

Studie- 12 Stanza's van Dzyan - Reis door het bewustzijn-


---------------------------
De 12 Stanza’s van Dzyan en hun titels 
(of denkbeelden)
uit de Geheime Leer
(klik hier voor de 49 sloka's)Stanza 1. Het begin van bewust leven
De mens, de derde logos .
De hemelse bestuurders van de mensheid
Moedersterren en zusterplaneten
Drie soorten licht
De getallen van de schepping
De eerste oorlog in de hemel
Twee voordiluviaanse sterrenkundigen

Stanza 2. Zonder hulp faalt de natuur
De monsters van de Chaos
De ‘dubbele draak’
Schepping van goddelijke wezens volgens de exoterische verhalen
Wie zijn de vlammen?
De chronologie van de brahmanen
Het ras dat nooit sterft
Kosmogonie, een intelligent plan

Stanza 3. Pogingen tot het scheppen van de mens
De verschillende klassen van scheppers
De mens, een god in diervorm
‘Vuren’, ‘vonken’ en ‘vlammen’

Stanza 4. Schepping van de eerste rassen
De overeenstemming van en de verschillen tussen de incarnerende krachten
Pitri’s van de goden en van de demonen
Wat Prometheus symboliseerde
De hamer van Thor
De goddelijke opstandelingen
De vader van de mens: de zon

Stanza 5. De evolutie van het tweede ras
Het geheime werk van Chiram
Het ‘naar buiten groeien’ van rassen
Leda, Castor en Pollux
De goddelijke hermafrodiet
Jah-Hovah androgyn
De joodse naam van God

Stanza 6. De evolutie van de ‘zweetgeborenen’
Dubbelgeslachtelijke voortbrenging
Het maagdelijke derde Ras
Enkele woorden over zondvloeden en Noachs
Verschillende zondvloeden
De Ark-symbolen
Konden er 18.000.000 jaar geleden mensen bestaan?
Spontane generatie
Het zonnestelsel in de Purana’s
Oceanen van koolzuur?

Stanza 7. Van het half-goddelijke ras tot de eerste mensenrassen
Monaden en Ronden
Een uitleg die tot nadenken stemt
Een heilige gehypnotiseerd
Zweetgeborenen en androgynen

Stanza 8. Evolutie van de zoogdieren. De eerste val
Archaïsche zoölogie
De zonde van de verstandeloze mensen
Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande

Stanza 9. De laatste evolutiestadia van de mens
De harige mensen van China [zie voetnoot]
De scheiding van de geslachten
De oorspronkelijke taal
Edens, slangen en draken
De hof van Eden, een school
Vliegende kamelen
Twee scholen van magie
De vliegende draken
De zonen van god en het heilige eiland
De tovenaars van Atlantis
Stanza 10. De geschiedenis van het vierde ras
De mysteriën bij de Maya’s
Mythen over satan
Mahasura en satan
De mens, de bleke schaduw van God
De vloek van Vasishta
Archaïsche leringen in de Purāna's en in Genesis. Stoffelijke evolutie
Van worm tot mens
Gelijkheid van het menselijke en het dierlijke embryo
Een panoramisch overzicht van de eerste rassen
De natuurlijke ‘val’
De symboliek van Kronos

Stanza 10. Vervolg
De gouden eeuw
De uiterlijke menselijkheid van de duivel
Zijn de reuzen een verzinsel?
De zeven maagdelijke jongelingen
De Tibetaanse Lilith
De mensenrassen zijn niet alle menselijk
De rassen met het ‘derde oog’
Occulte fysiologie
De evolutie van het oog
Het derde oog is nu een klier
De oorspronkelijke manu’s van de mensheid
De vier eerdere rassen
De esoterische betekenis van ‘vis’

Stanza 11. De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras
Degeneratie van de mensheid
Atlantis nu oceaanbodem
Klimaatveranderingen
Hoe men symbolen moet lezen
De voordiluviaanse Boeddha’s
Cyclopische ruïnes en kolossale stenen als getuigen voor het bestaan van reuzen
Levende, sprekende en bewegende stenen
Er is een god nodig om een mens te worden

Stanza 12. Het vijfde ras en zijn goddelijke leermeesters
De draak in de astronomie
Slangen en draken in verschillende stelsels van symboliek
De siderische en kosmische tekens
Onze goddelijke leermeesters
De oorsprong van de mythe van satan
Noach was een kabir, dus moet hij een demon zijn geweest
De oudste Perzische overleveringen over de polaire en de verzonken continenten
Westerse speculaties, gebaseerd op overleveringen van de Grieken en uit de Purana’s
De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt

***

Geen opmerkingen:

Een reactie posten